Saksgangen

Saksgang – Disiplinærbehandling

Alle disiplinærsaker fra Prestasjonsdelen av Norsk ishockey behandles av NIHF ved Disiplinærutvalget. Saksgang og behandling er bygget slik for at alle parter skal ha lik mulighet til å ivareta sine interesser. Dette betyr at involverte parter har like muligheter til å få belyst sin sak grundig.

En idømt matchstraff fra en kamp i prestasjonsseriene går direkte til Disiplinærutvalget, utover det så er det kun organisasjonsledd innen Norsk ishockey som har anledning til å innrapportere saker til Disiplinærutvalget. 

Disiplinærutvalget har myndighet til å ilegge straff tilsvarende tre måneders utestengelse.Utvalget kan velge å be NIHF ved forbundsstyret om å anmelde en sak videre til NIHFs Domsutvalg.

Avhengig av hvilken type sak som er behandlet og hvilket utfall kan enkelte saker appelleres eller det kan anmodes om ny behandling.