Sak 13

GET SESONGEN 18 - 19

DISU - SAK 13

Matchstraff – Jacob Lundell Noer, Lillehammer

 

Begrunnelse

Saken gjelder en takling fra kampen Lillehammer mot Stjernen, i GET-ligaen den 23.10.2018. Det er spiller nummer Jacob Lundell Noer som utfører taklingen mot spiller nummer 21 Trnavsky. Det er videoopptak av hendelsen.

 

Trnavsky er plassert rett innenfor blålinjen i angrepssonen han er puckfører taklingsbar. Han velger å skyte pucken videre mot målet og hans bevegelser gjør han videre naturlig noe lav og i en sårbar posisjon. Kort tid etter skuddet kommer Noer til fra siden og setter inn en takling, som treffer mot hodet på Trnavsky. Taklingen er med moderat kraft og det vurderes at ikke Noer søker opp men treffpunkt blir mot hodet siden Trnavsky er i en naturlig lav og sårbar posisjon.

 

Selv om Trnavsky vurderes som taklingsbar er dette en takling Noer må bære hele ansvaret for. Det skal ikke måtte forventes at spillere utfører denne taklinger mot nakke/hode, i noen type situasjoner. Taklingen utsetter motspiller for meget stor skaderisiko og er uønsket i ishockey.

 

Oppsummert:

  • Dette er en takling mot hode og nakke
  • Skaderisikoen ved taklingen anses som meget stor
  • Kraften og hastighet vurderes til moderat

 

Vedtak: Lillehammer spiller nummer 98 Jacob Lundell Noer ilegges en karantene på 3 kamper.