Sak 18

GET SESONGEN 18-19

DISU – SAK 18

Innrapportert hendelse (PSF) – Michael Söderberg Ringerike

 

Begrunnelse

Hendelsen er fra GET-kampen mellom Ringerike og Sparta den 1.11.20018 Ringerikes spiller nummer 72 Michael Söderberg er innrapportert for en handling utført mot spiller nummer 51 Henriksen hos Sparta. Situasjonen er vurdert opp mot regel 123, Takling bakfra. Det er videoopptak av hendelsen.

 

Söderberg er bak motstanders mållinje og forfølger Henriksen og pucken ut mot rundvantet. I det Henriksen er ved vantet velger han å stoppe opp, og han vurderes her som taklingsbar, men i en sårbar posisjon. Söderberg velger å fullføre og takler med den hensikt å separere motspiller og puck. Taklingen vurderes ikke som unormalt hard eller uaktsom. 

 

Söderberg forfølger Henriksen på vei ut mot vantet og bør oppfatte at spilleren er i en sårbar posisjon, og selv om Henriksen er taklingsbar som puckfører, skal han ikke forvente å få en takling i ryggen. I slike situasjoner ligger det på han som takler å ha en retning og kraft som gjør at skaderisikoen minimeres. Kraften i taklingen anses som moderat, men den utfordrer spillerens sikkerhet.

 

Disiplinærutvalget mener dette er en takling som skal bestraffes etter regel 123 - takling bakfra, men at den ikke kvalifiserer til matchstraff.

 

Vedtak

Spiller nummer 72 Michael Söderberg hos Ringerike ilegges ingen straff.