Sak 2

GET SESONGEN 18-19

DISU - SAK 2

Innrapportert hendelse (PSF) – Phil Lane, Stavanger

 

Begrunnelse

Hendelsen er fra GET-kampen mellom Stavanger og Ringerike den 20.9.2018. Det er Stavangers spiller nummer 29 Phil Lane som er innrapportert for en handling utført mot spiller nummer 16 Vestman hos Ringerike. Situasjonen er vurdert opp mot regel 152 Knetaklilng. Det er videoopptak av hendelsen.

 

Vestman er puckfører fremover i banen langs vantet. I det han passerer egen blålinje blir han klar over at Lane kommer fra midten av banen for å avskjære hans fartsretning. Vestman endrer derfor brått sin fartsretning gjennom å svinge inn i banen. Lane oppdager dette og endrer sin fartsretning tilsvarende, med den hensikt å takle Vestman, som er taklingsbar som puckfører.

 

Selv om ikke Lane strekker ut benet i taklingsøyeblikket anses hovedtreffpunkt i taklingen å være Vestmans ben/kne. Farten og kraften anses moderat. Lane anses ha god oversikt i situasjonen, og når han da velger å fullføre taklingen må han også bære ansvaret for utførelsen. Slike knetaklinger utsetter motspiller for stor skaderisiko, og er uønsket i ishockey.

 

Oppsummert:

  • Dette er en Knetakling
  • Kraften vurderes til moderat
  • Det er stor skaderisiko ved denne type handlinger
  • Motspiller ble skadet

 

 

Vedtak:

Stavanger spiller nummer 29 Phil Lane ilegges en karantene på 4 kamper.