Sak 26

GET SESONGEN 18 - 19

DISU - SAK 26

Matchstraff – Rolf Thomas Bendixen Aastad, Ringerike

 

Begrunnelse

Saken gjelder en hendelse fra kampen Sparta mot Ringerike, i GET-ligaen den 4.12.2018. Det er spiller nummer 77 Rolf Thomas Bendixen Aastad som utfører taklingen mot Sparta spiller nummer 35 Henrik Eriksson. Det er videoopptak av hendelsen.

 

Ringerike er på vei i angrep opp gjennom midtsonen med spiller nummer 16, som er puckfører. To Sparta spillere backchecker hvorav Eriksson er den ene. Det blir kjempet om pucken like utenfor Ringerikes offensive blueline. I den forbindelse strekker Eriksson seg fremover for å nå pucken og blir da samtidig veldig lav. Samtidig med dette er Aastad på vei langs samme blueline og holder denne for å unngå offside. Han har retning mot situasjonen der det kjempes om pucken. Aastad ser Eriksson samtidig som han fortsatt holder sin posisjon onside. Dette gjør at Aastad kommer inn fra siden og med sin arm treffer Eriksson direkte mot hodet.

 

Dette er en takling Aastad må bære ansvaret for da han har vurderes til å ha kontroll og oversikt over situasjonen og kan ta andre valg. Eriksson er ikke puckfører og således ikke taklingsbar, han er i tillegg lav grunnet en eksisterende duell om pucken som gjør at han er i en sårbar posisjon. At Aastad kommer til fra siden gjør at han må fremvise enda større forsiktighet ved å gå inn i en slik duell. 

 

En spiller skal ikke måtte forventes at motspillere utfører taklinger mot nakke/hode, i noen type situasjoner. Taklingen utsetter motspiller for meget stor skaderisiko og er uønsket i ishockey.

 

Oppsummert:

  • Dette er en takling fra blindside mot hode og nakke
  • Skaderisikoen ved taklingen anses som meget stor
  • Kraften og hastighet vurderes til moderat

 

Vedtak: Ringerike spiller nummer 77 Rolf Thomas Bendixen Aastad ilegges en karantene på 4 kamper.