Sak 3

GET SESONGEN 18-19

DISU - SAK 3

Innrapportert hendelse (PSF) – Christian Larrivèe Storhamar

 

Begrunnelse

Hendelsen er fra GET-kampen mellom Storhamar og Sparta den 27.9.2018. Det er Storhamar spiller nummer 23 Christian Larrivèe som er innrapportert for en handling utført mot spiller nummer 6, Meisingset, hos Sparta. Situasjonen er vurdert opp mot regel 124, Takling mot hode og nakke. Det er videoopptak av hendelsen.

 

Sparta nr. 6 Meisingset er puckfører bak egen forlenget mållinje og fører puck på vei opp ved rundvantet. Rett bak kommer Storhamarspiller nr. 22 Rønnild som setter press på Meisingset. Fra venstre side kommer Storhamarspiller nr. 23 Larrivèe. Larrivèe oppsøker en situasjon der motspiller allerede er under press. Larrivèe takler med armene høyt og kraften rettes opp mot nakke- og hoderegion.

 

I situasjoner der spillere kommer inn som tredjemann i pågående dueller forventes en økt aktsomhet fra taklende spiller, dette selv om Meisingset her anses som å være taklingsbar. Taklinger rettes opp mot nakke- og hoderegion utsetter motspiller for stor skaderisiko, og er uønsket i ishockey. Disiplinærutvalgets flertall er kommet til at den innrapporterte taklingen er å anse som takling mot hode og nakke og således et brudd på regel 124.

 

Oppsummert:

  • Takler med høye armer og kraft rettet oppover
  • Farten og kraften vurderes til moderat
  • Det er en takling mot nakke og/eller hode
  • Det er stor skaderisiko ved denne type handlinger

 

 

Vedtak:

Storhamar spiller nummer 23 Christian Larrivèe ilegges en karantene på 3 kamper.