Sak 42

GET SESONGEN 18-19

DISU - SAK 42

Innrapportert hendelse (PSF) – Peter A. Lindblad Stjernen

 

Begrunnelse

Hendelsen er fra GET-kampen mellom Sparta og Stjernen Star den 10.1.2019. Stjernen spiller nummer 17, Peter A. Lindblad, er innrapportert for en takling utført mot Sparta sin spiller nummer 22 Thoresen. Situasjonen er vurdert opp mot regel 124, Takling mot hode og nakke. Det er videoopptak av hendelsen.

 

Umiddelbart etter at Sparta spiller nummer 22, Thoresen, har avsluttet mot mål kommer Lindblad til fra siden og setter inn sin takling. Thoresen er taklingsbar og i en normal posisjon, Lindblad anses å ha god kontroll på motspiller i det taklingen settes inn. Rett før taklingen vinkler Lindblad sin retning inn fra siden, taklingen har en bevegelse oppad og vurderes til å treffe mot hodet på Thoresen.

 

Selv om Thoresen vurderes til taklingsbar er dette en takling Lindblad må bære hele ansvaret for. Det skal ikke måtte forventes at spillere utfører denne taklinger mot nakke/hode, i noen type situasjoner. Taklingen utsetter motspiller for meget stor skaderisiko og er uønsket i ishockey.

                                                           

Oppsummert: 

  • Dette er en takling mot hode og nakke
  • Kraften vurderes til moderat
  • Skaderisikoen ved taklingen anses som meget stor

 

 

Vedtak:

Stjernen spiller nummer 17 Peter A. Lindblad ilegges en karantene på 4 kamper.