Sak 7

GET SESONGEN 18-19

DISU - SAK 7

Innrapportert hendelse (PSF) – Patrick Thoresen, Storhamar

 

Begrunnelse

Hendelsen er fra GET-kampen mellom Stavanger og Storhamar den 6.10.2018. Det er Storhamar spiller nummer 41 Patrick Thoresen som er innrapportert for en handling utført mot spiller nummer 6 Burlon hos Stavanger. Situasjonen er vurdert opp mot regel 124 Takling mot hode og nakke. Det er videoopptak av hendelsen.

 

Situasjonen oppstår ved at Stavanger spiller nummer 6 Brandon Louis Burlon faller inn mot eget mål etter kontakt med Storhamar spiller nummer 27 Steffen Thoresen. Burlon konfronterer S. Thoresen og dytter slik at S. Thoresen mister balansen, linjedommerne har nå tilkommet og går i mellom spillerne. Videre stikker S. Thoresen sin kølle mot Burlon og treffer (Spearing - se egen disiplinærsak). I etterkant av spearingen kommer Storhamar spiller nummer 41 Patrick Thoresen fra rundvantet og takler Burlon.

 

Patrick Thoresen oppsøker utelukkende situasjonen for å takle eller slå mot Burlon som i denne situasjonen ikke er taklingsbar. Burloner i allerede er i en eksisterende situasjon, med en annen spiller, og anses som å ha liten eller ingen mulighet til å forsvare seg i denne situasjonen. Treffpunktet er i sin helhet motstanders hode, taklingen eller slaget anses for å være av moderat kraft, men finner at skaderisikoen økes av de øvrige momentene nevnt over. Dette er en type handling som er uønsket i ishockey.

 

Oppsummert:

  • Dette er en takling mot hode og nakke
  • Spilleren oppsøker situasjon han ikke opprinnelig er en del av
  • Mottaker er ikke taklingsbar

 

 

Vedtak:

Storhamar spiller nummer 41 Patrick Thoresen ilegges en karantene på 3 kamper.