Banestørrelse

Banene i Norge kan ha størrelsen:

Bredde: 26 – 30 meter.
Lengde: 60 meter.

Andre mål kan vurderes i helt spesielle tilfeller, og må godkjennes av NIHF.

NIHF får ofte spørsmål om hva som er NIHFs abefalte banebredde. Vårt svare er at dette er et lokalt anliggende. For NIHF er det godkjente baner som er minimum 26 meter brede og maksimum 30 meter brede, og alle baner med disse mål vil bli gdkjent for seriespill.. Det er gode argumenter for både små og store baner, og lokale interesser vil være avgjørende for valg.

Med 26 meter bredde vil man ha en mindre spilleflate som gir en litt annen type ishockey. I tillegg vil man spare energi, i og med at man sparer islegging av ca 240 m2 is.

Med 30 meter bredde får man en større is med plass til mer aktivitet. For mange klubber er det ønskelig med flest mulig spilere på isen, og da vil en stor bane kunne romme flere utøvere.