Anlegg

I Norge er det i dag 45 ishaller i daglig bruk, men det er behov for enda flere i tiden som kommer. Ishaller er svært kostnadskrevende, og det er derfor ofte tidkrevende prosesser fra ide til realisering av et prosjekt.

NIHF bidrar gjerne i prosessene fram til beslutning om bygging er tatt. Det finnes mye teknisk spisskompetanse på området, men NIHF har ikke selv denne spisskompetansen i egen organisasjon.

Dersom noen har ideer og planer om bygging av ishall, så ta gjerne kontakt for en prat om veien videre.

På disse sidene vil vi fortløpende legge ut relevant informasjon som kan være nyttig gjeldende ulike spørsmål knyttet til ishaller.

Administrativ kontakt angående anlegg i NIHF er Ottar Eide, tlf. 98 22 00 06 eller e-post ottar.eide@hockey.no.

NIHFs anleggsutvalg:

Elisabeth Faret (leder), elisabeth.faret@uis.no, 95 00 33 39

Tage Pettersen,(medlem), tage@tagepettersen.no, 90 47 07 53

Dagfinn Reinertsen, (medlem), dagfinn.reinertsen@bekk.no, 98 21 94 05

Harald Martin Enevoldsen (medlem, spesielt ansvar for Nord-Norge), harald.enevoldsen@friele.no, 91 81 94 56

Dokumenter


Ishallsertifisering