Norsk Ishockey / Dommer / Spillernes sikkerhet

Spillernes sikkerhet

For alle involverte i Norsk ishockey er spillernes sikkerhet et viktig fokusområde, økt kunnskap og informasjon innen området anses som viktig for både utdanning av våre medlemmer samt det forebyggende arbeidet videre.

Menyen til venstre gir tilgang til saker som er behandlet i vår øverste serie, videre er det også lagt opp litt kort informasjon rundt selve behandlingen av en enkeltsak. Hurtiglinkene på disse sidene henviser videre til eksisterende regelverk og annen nyttig informasjon.

Alle saker reguleres av enten idrettens lovverk eller egne reglement, informasjonen du vil finne på disse sidene er enten utdrag fra regelverkene eller forklaring på enkeltprosesser. Det er alltid de gjeldende lover og regelverk som er styrende, uavhengig hva som opplyses av forkortet tekst.

 

Undermenyen Utestengelser

Dette er en oversikt over sakene fra Get-ligaen som er ferdigbehandlet av NIHF Disiplinærutvalg inneværende sesong. Alle matchstraffer der utfallet blir tre (3) eller flere kampers utestengelse, samt alle innrapporterte saker skal begrunnes. Dersom saken er begrunnet finner man sakens begrunnelse ved å klikke på spillerens navn.

  • Disiplinærutvalget tildeler alle saker fra våre prestasjonserier et saksnummer,
  • Det er kun saker fra Get-ligaen som offentliggjøres fra NIHF, derfor ikke påfølgende saksnummer i oversikten - utestengelser.
  • I tillegg til offentliggjøring (Get) sendes hver sak til de berørte parter så snart den er ferdig behandlet
  • Alle andre saker sendes kun til de involverte klubber og kampens dommere.