Sak 58

GET SESONGEN 19-20

DISU - SAK 58

Matchstraff – Brendan Ellis, Lillehammer

 

Begrunnelse

Hendelsen er fra Get-liga kampen mellom Lillehammer og Sparta den 21.1.2020. Lillehammer spiller nummer 22 Brendan Ellis ble idømt matchstraff etter regel 141 Slåssing.  Disiplinærutvalget har basert sitt vedtak på dommerrapporten, tilsvar og videoklipp fra hendelsen.

 

Spillet er stoppet etter en avblåsning i Sparta sin forsvarssone. Det oppstår en situasjon med knuffing og gruff foran Spartas mål som er i ferd med å løses opp i det en ny situasjon oppstår lenger ut på banen. Roest og Ellis ender opp i et slagsmål der intensiteten vurderes til for høy for at dommerne kan gå mellom og stoppe umiddelbart. Det vurderes som skjerpende at Ellis tidligere er idømt utestengelse etter samme årsak.

 

Spillereglene er klare når det kommer til slåssing og det idømmes korrekt direkte matchstraff når en spiller deltar i eller starter et slagsmål. Norges ishockeyforbund samt det internasjonale ishockeyforbundet har en klar policy om at man ikke skal tillate slåssing og at dette er handlinger man ønsker vekk fra sporten. Dette ansvaret ligger på alle parter, men må først og fremst utøves på isen slik at vi kan unngå disse hendelsene.

 

Vedtak:

Lillehammer spiller nummer 22 Brendan Ellis ilegges en karantene på 3 kamper.