Norsk Ishockey / Organisasjon / Anlegg / Anlegg og aktiviteter

Anlegg og aktiviteter

Oversikten nedenfor henter opp data og informasjon om ishaller og utebaner som er registrert i anleggsregisteret. Der er også kampdagbok som inneholder diverse aktiviteter i anlegget. Informasjonen i anleggsregisteret er lagt inn av anleggseier, og gir ikke en uttømmende informasjon om det enkelte anlegg.