Forbundstinget 2017

Norges Ishockeyforbund (NIHF) avholder ordinært Forbundsting på Quality Hotel Fredrikstad fredag 16. - søndag 18. juni 2017.

Forbundstinget er NIHFs høyeste myndighet.

 

I henhold til NIHF's Lov § 18 skal Forbundstinget blant annet:

  • Behandle Forbundsstyrets årsberetninger
  • Behandle de avsluttede og reviderte regnskaper for forbundet
  • Behandle forslag til endringer i NIHF's Lov, Protest- og appellreglementet og Reglement for Hederstegn
  • Behandle andre innkomne forslag
  • Behandle strategisk plan
  • Behandle forslag til budsjett
  • Foreta valg av Forbundsstyre, Appellutvalg, Domsutvalg, Kontrollkomité, Valgkomité og Veteranutvalg
  • Oppnevnelse av statsautorisert / registrert revisor til å revidere forbundets regnskaper og fastsettelse av revisors honorar