Ofte stilte spørsmål

Utsendelse av e-blankett

Alle som betalte lisens foregående sesong får tilsendt sin e-lisens til den e-postadressen som er registrert på utøveren. De som ikke har mottatt lisens må kontakte klubbens lisensansvarlige som registrer e-postadresse og sender lisensen på e-post til utøveren eller tar utskrift og leverer til utøveren.

Betaling av lisens og adresseendring

Online-betaling og endring av personlige data foretas på Min Idrett. Betaling kan også foretas i nettbank/bank med KID-nr. KID-nr. må ikke benyttes av andre, det er ditt personlige og gjelder kun denne sesongen, neste sesong mottar du et nytt nummer.

Se mer under punktene "Slettet e-lisens" og "Melde seg inn i klubb og motta lisens".

Oppgradering av lisens

Oppgradering fra grunnlisens til utvidet lisens skjer ved å innbetale mellomlegget til samme KID-nr.

Slettet e-lisens

Ta kontakt med lisensansvarlig i klubben, han/hun sender deg en ny lisens på e-post. Du finner den lisensansvarlige under din krets på siden Krets og region.

Melde deg inn klubb og motta lisens

For å motta e-lisens må du først melde deg inn i klubben. Klubbens kontaktinformasjon finner du under din krets på siden Krets og region. Når du har meldt deg inn sender klubben lisens til deg på e-post. Lisensen må være betalt før du kan begynne å spille kamp. Hvis du har spilt for annen klubb, se avsnittet nedenfor.

Skifte av klubb

Ved skifte av klubb må overgang meldes, skjema finnes under Skjemaer og kontrakter. Ta kontakt med ny klubb. Når overgang er meldt, lastes alle dine funksjoner (også lisens) automatisk over i ny klubbs database. Dette betyr at betalt lisens blir overført til ny klubb. Dersom du ikke har betalt lisens benytter du e-lisensens du allerede har fått tilsendt, det er altså ikke behov for ny e-lisens ved skifte av klubb.

Utmelding av klubb - Sluttet å spille

Utmelding må gjøres skriftlig til klubben. Hvis du har sluttet å spille kan du slette den tilsendte e-lisensen. De som ikke betaler årets lisens vil ikke motta lisens neste år, de settes automatisk som passive.

Spilleberettigelse og evt. tap av poeng og bøter

Årets lisens skal være betalt før kamp spilles, ref. NIHFs lov § 29, pkt. 5.

Utøvers ansvar

Det er den enkelte spillers/dommers ansvar å vite hvilken klubb han/hun er spilleberettiget for og om lisens er betalt. Å betale spillerlisens er et personlig ansvar. Deltar du uten å ha betalt lisens, og det blir oppdaget, vil laget ditt tape kampen med min. 5–0 og klubben kan også ilegges bøter. Hvis du er sent ute med betaling (3-5 dager før kamp), må du sørge for å fremvise kvittering for lagleder før kamp hvis du betaler med KID-nr. Ved Online-betaling vil lisensdata oppdateres raskere. Vi anbefaler Online-betaling.

Klubben/lagleders ansvar

Det er den enkelte klubbs ansvar til en hver tid å sjekke spillerens spilleberettigelse, dette gjøres enklest i TA. Spillertroppen skal alltid registres i TA, der man vil se at lisens er betalt og at spilleren har korrekt klubbtilhørighet. Hvis spilleren står uten betalt lisens og/eller feil klubb, kan spilleren ikke spille før alt er i orden (se "Skifte av klubb").

NIHFs betalingsinformasjon speiles til klubbens lisensside og er til enhver tid like oppdatert. Ved Online-betaling av lisens vil klubbens data oppdateres raskt. Ved betaling med KID-nr. tar det ca. 3-5 dager før innbetalingen er oppdatert i NIHFs/klubbens lisensside, sørg derfor å be spillere som er sent ute med betaling om å betale lisensen Online før kamp. Deltar laget uten å ha betalt lisens/meldt overgang, og det blir oppdaget, vil laget tape kampen med min. 5-0 og klubben kan også ilegges bøter.

Støtteapparat

I tillegg omfatter forsikringen valgte ledere og materialforvalter, 6 stk. pr. lag som er forsikret etter grunnlisens (såfremt hele laget har betalt lisens). Klubbenes styre vedtar og protokollfører forut for sesongen hvilke 6 personer rundt hvert lag som omfattes av ordningen. Hvis laget har fler enn 6 personer må det betales enkeltvis lisens for disse. Det kreves medlemskap i Folketrygden.

Trening og lisens

Vi anbefaler å løse lisens også ved trening. Det er klubbens policy som gjelder ved trening og lisens, men hvis NIHFs lisens løses må klasseinndelingen i Kampreglementets Aldersbestemmelser følges. Følgen av å unnlate å løse lisens er at utøveren ikke er forsikret, og altså ikke kan gjøre krav gjeldende dersom uhellet er ute og utøveren blir skadet på trening.

Beskyttelsesutstyr

Spillere skal bruke godkjent beskyttelsesutstyr under kamp og trening ifølge NIHFs regelbok, seksjon 2 – Lag, spiller og utstyr. Brudd på regelen kan medføre reduksjon/bortfall av erstatning, jfr. Fal § 13-8 og § 13.-9.

Forsikringsselskap

IF fra 1. september 2016.

Forsikringsvilkårene finner du under Lisens og forsikring.

Melde skade

Alle skader må meldes elektronisk og all behandling i forbindelse med skade må bestilles gjennom Idrettens skadetelefon på 02033. Idrettens skadetelefon er nå også tilgjengelig for barneidretten. Mer informasjon her; www.idrettshelse.no/skadetelefon/.