Klubblisen sesongen 2021/2022

Klubblisen sesongen 2021/2022

Husk rapporteringsfrist for klubblisens 15. mars 2021

Avslutningen på sesongen 2019/2020 ble påvirket av Covid-19. Det ser ut som siste halvdel av denne sesongen skal bli hardere rammet av Covid-19 enn vi hadde forventet. Vi kan ikke annet gjøre enn å se frem til 2021/2022 sesongen og håpe at denne kan gjennomføres som normalt. I mellomtiden er Klubblisensutvalget mottakelige for deres rapporteringer som danner grunnlag for innvilgelse av Klubblisens sesongen 2021/2022.

 

Rapporteringsfrist:  15.mars 2021

 

Følgende krav stilles til rapporteringen (Klubblisensreglementet §4);

 

 • Årsregnskap med balanse revidert av autorisert (ekstern) revisor
 • Revisors beretning
 • Styrets årsberetning (økonomiske beretning)
 • IHFs skjema «Rap 31.12…….som viser
 • Balanse pr 31.12
 • Resultatet for siste to kalenderår
 • Fjorårets og inneværende års budsjett (inkludert periodisert budsjett)
 • Budsjettkommentaren
 • Spesifikasjonsskjema for balanseposter (gjelder Eliteserien)
 • Kommentarer på vesentlige avvik i forhold til fjorårets regnskap og budsjett
 • Evt. Handlingsplan med langtidsbudsjett (gjelder kun klubber med negativ egenkapital pr 31.12)
 • Benytt vedlagt sjekkliste ved utfyllelse av rapporteringen, slik at dere sikrer at alle nødvendige dokumenter blir oversendt.

 

 

Handlingsplan – for klubber med negativ egenkapital pr 31.12;

 

Det kreves tilleggsrapportering for klubber med negativ egenkapital

 

Klubber med negativ egenkapital pr 31.12 skal fylle ut Handlingsplan jf Klubblisensreglementet §2 og §7. Handlingsplanen kan ikke strekke seg utover 3 år. Klubber som allerede har en Handlingsplan som strekker seg inn i sesongen 21/22 skal ikke levere ny Handlingsplan. Unntak gjelder dersom spesielle situasjoner har gjort de fremtidige målene i Handlingsplanen urealistiske. Et eget dokument med redegjørelse på dette må i så fall legges ved den oppdaterte Handlingsplanen.

 

Handlingsplanen består av et word og et excel dokument (som returneres i samme format); «Handlingsplan_Dokument» og «Handlingsplan_Budsjett_.......».

 

Klubber med ansvarlig lån, som dere ønsker skal betraktes som egenkapital i vurderingen av Klubblisens, må ved rapporteringen legge ved en ferdig utfylt og signert låneavtale. Norges Ishockeyforbunds mal skal benyttes (vedlagt)

 

Klubblisensreglemenet finner dere her;

https://www.hockey.no/contentassets/bdb8c70b1c5f4d0baef2b8ec54b51caa/19-20/klubblisensreglementet.pdf

 

Rapporteringsmaler:

https://www.hockey.no/forbundet/reglement-lisens-overganger/klubblisens/