Forbundstinget 2017

Forbundstinget 2017

Forbundstinget 2017 avholdes i Fredrikstad helgen 16.-18. juni.

For mer informasjon, se www.hockey.no/tinget