I lys av de siste dagers utvikling med økt smitte i samfunnet, har NIHF nå tatt den kjedelige avgjørelsen med å avlyse alle samlinger for aldersbestemte landslag i november.

Dette gjelder U16, JU16, U18 og JU18, i tillegg til NIHFs utviklingssamling på Gjøvik.

Med bakgrunn i den potensielle risikoen for ny smitte som disse samlingene medfører, de konsekvensene dette ville fått, samt usikkerheten knyttet til de neste ukenes utvikling, har vi kommet frem til at dette er den mest fornuftige avgjørelsen.

Vi føler også at dette er i tråd med de forventningene omverdenen stiller til oss med tanke på bidrag i den felles dugnaden dette handler om.