Norsk Ishockey / 2020 / Eliteleir og Isbjørnsamlinger 2020
Eliteleir og Isbjørnsamlinger 2020

Eliteleir og Isbjørnsamlinger 2020

Oversikt over datoer for Isbjørnsamlinger samt Eliteleir 2020.

Eliteleir

Gutter f. 2005 (Uke 31):

Hamar, 26. juli (ca. kl. 18) - 1. august (ca. kl. 13)

 

Gutter f. 2006 (Uke 32):

Hamar, 2. august (ca. kl. 18) - 8. august (ca. kl. 13)

 

Jenter f. 2007 - 2005 (Uke 32):

Kristiansand, 2. august (ca. kl. 18) - 8. august (ca. kl. 12)

NB! Forbehold om arrangementssted, men datoer er definitive.

Isbjørnsamlinger

Isbjørnsamlinger jenter U18:

Skien, 21. - 24. mai

Skien, 19. - 21. juni

Kristiansand, 2. - 8.august (parallelt med Eliteleir jenter)

 

Isbjørnsamlinger jenter U16:

Skien, 21. - 24. mai

Skien, 19. - 21. juni

Kristiansand, 2. - 8.august (parallelt med Eliteleir jenter)

 

Isbjørnsamlinger gutter f. 2003:

Skien, 1. - 3. mai

Skien, 29. mai - 1. juni

Skien, 26. - 31. juli

 

Isbjørnsamlinger gutter f. 2004:

Skien, 1. - 3. mai

Skien, 29. mai - 1. juni

Vierumäki, Finland: 26. juni – 2. juli (TBC)

Skien: 26. - 31. juli

 

Isbjørnsamlinger, gutter f. 2005:

Skien, 21. - 24. mai

Skien, 19. - 21. juni

Hamar, 26. juli (ca. kl. 18) - 1. august (ca. kl. 13)