Norsk Ishockey / 2020 / Informasjon om Isbjørnsamlinger og Eliteleiren 2020
Foto: Karoline Jøstne
Foto: Karoline Jøstne

Informasjon om Isbjørnsamlinger og Eliteleiren 2020

Med bakgrunn i myndighetenes tiltak og råd for å begrense spredningen av Corona-viruset, har vi valgt å avlyse sommerens aktivitet.

I uke 31 og 32 skulle gutter og jenter tradisjonen tro startet is-sesongen 20/21 med ishockeyleir. For denne sommeren var leirene planlagt på Hamar (gutter) og i Kristiansand (jenter). Det blir det ikke noe av. I dag har NIHF avlyst dem begge på grunn av den usikre situasjonen rundt spredning av corona-viruset.

NIHF har, helt siden pandemien slo ut, vært klare på at helseaspektet er det aller viktigste. Vi har derfor lojalt fulgt oppfordringene fra NIF og våre helsemyndigheter. Allerede 11. mars ble resten av vår kampsesong avlyst, mens våre spillerutviklingstiltak i mai/juni ble avlyst like etterpå. Samtidig har vi hatt et ønske om å opprettholde muligheten for å kunne arrangere tiltak i juli, men nå må vi dessverre erkjenne at også dette bortfaller.

Det er uttalelser fra våre helsemyndigheter om hva vi kan forvente av aktivitetsmuligheter fremover som gjør dette nødvendig. Vi tror ikke det åpnes for å gjennomføre denne type arrangement allerede i sommer. Når situasjonen er slik, ønsker vi å være forutsigbare og tydelige overfor de som arrangerer, samt våre utøvere og trenere.

De som allerede har meldt seg på vil bli kontaktet på mail av NIHF for å avtale tilbakebetaling av påmeldingsavgiften.

Spørsmål kan rettes på mail til eliteleir@hockey.no.