Informasjon om Isbjørnsamlinger og Eliteleir

Informasjon om Isbjørnsamlinger og Eliteleir

NIHF forholder seg til myndighetenes tiltak og råd for å begrense spredningen av Koronaviruset. Dette gjør at vi fortløpende vurderer status for våre planlagte utviklingstiltak, og at vi i vår vurdering kommer til å legge oss på en forsiktig linje.

For Isbjørnprosjektet er tiltak ut mai nå avlyst. Det samme gjelder planlagt samling i Vierumäki, Finland for gutter f. 2004. For øvrige tiltak i juni og juli vil det bli gjort en vurdering av hvilke grupper som skal prioriteres dersom politiske og helsefaglige myndigheter tillater at samlingene gjennomføres, og at NIHF finner det forsvarlig.

Dersom Eliteleiren skulle bli avlyst vil alle som har meldt seg på få refundert hele den innbetalte deltageravgiften.

Under ligger en oversikt over de tiltak som er planlagt for våren og sommeren, og hva som er status for hvert tiltak. Denne oversikten vil bli oppdatert fortløpende.

 

April

 • Punktsamling for jenter 18.-19. april på Skedsmo er avlyst

 

Mai

 • Isbjørn; gutter født 2004 og 2003 1.-3. mai i Skien er avlyst
 • Isbjørn; jenter U16 og U18 21.-24. mai i Skien er avlyst
 • Isbjørn; gutter født 2005 21.-24. mai i Skien er avlyst
 • Isbjørn; gutter født 2004 og 2003 29. mai - 1. juni i Skien er avlyst

 

Juni

 • Isbjørn; 19.-21. juni i Skien går foreløpig som planlagt (aldersklasser under avklaring)
 • Isbjørn; gutter født 2004 26. juni - 2. juli i Vierumäki, FIN er avlyst

 

Juli

 • Isbjørn; 26.-31. juli i Skien går foreløpig som planlagt (aldersklasser under avklaring)

 

Juli/August

 • Eliteleir; gutter født 2005 26. juli - 1. august på Hamar går foreløpig som planlagt
 • Eliteleir; gutter født 2006 2.-8. august på Hamar går foreløpig som planlagt
 • Eliteleir; jenter født 2005-2007 2.-8. august i Kristiansand går foreløpig som planlagt
 • Eliteleir; jenter U16 og U18 2.-8. august i Kristiansand går foreløpig som planlagt