Norsk Ishockey / 2019 / Dommersamlinger høsten 2019
Dommersamlinger høsten 2019

Dommersamlinger høsten 2019

Som et ledd i forberedelsene til sesongen 2019/20 innkalles alle registrerte dommere til samlinger og kurs i løpet av august og september 2019.

For å sikre en samlet og best mulig informasjonsoverføring og oppdatering på reglement og prosedyrer innkalles samtlige registrerte dommere til dommersamlinger og kurs fortløpende før sesongstart.

 

Alle dommere som kalles inn får egen E-post om dette, og det er E-post adressen som er registrert i «Min Idrett» som er grunnlaget for utsendelse av dette.

 

Elitedommer, Toppdommer og Dommerveileder elite

Quality Hotel Leangkollen den 3. og 4. august.

Innkalling er sendt ut til aktuelle deltakere.

Ansvarlig: NIHF

 

Forbundsdommer og Forbundsdommeraspirant

Quality Gardermoen Airport Hotel i tidsrommet 24. og 25. august.

Årets samling er for samtlige registrerte FD og FDA, uavhengig av regionstilhørighet

Innkalling er sendt ut til aktuelle deltakere.

Ansvarlig: NIHF

 

Kretsdommer

September, nærmere dato og lokasjon sendes ut fra ansvarlig i hver enkelt region

Ansvarlig: Region og NIHF

 

Klubbdommer

September og oktober, kurssted og dato sendes ut av ansvarlig i aktuell klubb

Ansvarlig: Klubb

 

Dommerne skal i løpet av samlingene gjennom oppdateringer i regelverk samt tester på is, barmark og teori. Hvilke tester som gjennomføres avhenger av nivå og kommuniseres direkte via innkallingen.

 

Vi ber aktuelle dommere merke seg datoene, og for klubbene er det verdt å merke seg at det er få dommere tilgjengelige de aktuelle helgene når det videre skal planlegges treningskamper.

 

Spørsmål sendes til dommer@hockey.no