Frister for bestilling av ITC

Frister for bestilling av ITC

30-dagersfristen for bestilling av ITC til seriestart for GET er 10.08.17 og 24.08.17 for 1. div.