Hjernerystelser - oppdage og behandle

Hjernerystelser - oppdage og behandle

Innen vår idrett har det lenge vært fokus på spillernes sikkerhet. Ett av fokusområdene er å forebygge, oppdage og behandle hjernerystelser. I denne saken finner du verktøy for å vurdere om en utøver har fått hjernerystelse.

SCAT 5, eller Sport Concussion Assessment Tool 5, er et standardisert verktøy for vurdering av hjernerystelse utviklet for leger og annet autorisert helsepersonell. SCAT 5 skal brukes til å vurdere idrettsutøvere fra 13 år og eldre. Child SCAT 5 bør brukes på barn som er 12 år og yngre. Dette er nyttige hjelpemidler alle trenere/lagledere bør være kjent med.

Hvis man ikke er lege, eller har lege/autorisert helsepersonell tilgjengelig, kan man bruke CRT 5, Concussion Recognition Tool 5, et verktøy for gjenkjenning av hjernerystelse.

SCAT 5 har blitt utviklet av en internasjonal ekspertgruppe, Concussion in Sport Group (CISG) i etterkant av «The 5th International Consensus Conference on Concussion in Sport» i Berlin oktober 2016 og ble første gang publisert i april 2017. Den erstatter tidligere utgaver av SCAT og Child SCAT, mens CRT 5 erstatter Pocket SCAT («Lomme-SCAT»). CRT 5 ble utviklet spesielt for ikke-medisinsk personell for å gi informasjon om hvor viktig det er å gjenkjenne hjernerystelse. Det anbefales dersom det er mistanke om idrettsrelatert hjernerystelse, at utøver umiddelbart tas ut av trening eller konkurranse.

Diagnostisering, råd og behandling av hjernerystelser har endret seg de seneste årene. I vårt behandlernettverk og på www.skadefri.no får du diagnostisering, råd og behandling basert på den nyeste kunnskapen.