Hvem er klubbens jenteansvarlig?

Hvem er klubbens jenteansvarlig?

På Forbundstinget i juni ble det vedtatt at alle klubber som har yngres avdeling også skal ha en jenteansvarlig i sine styrer.

Norsk ishockey ønsker å satse på jenter. I den forbindelse så vedtok Forbundstinget at alle klubber skal ha en definert jenteansvarlig i sine klubbstyrer. Vi vil med det første henvende oss til klubbene der vi ber om kontaktinformasjon til denne personen, slik at vi kan samkjøre kraften så raskt som mulig mot vårt felles mål: At alle jenter som ønsker skal få prøve idretten vår.

Skjema med informasjon om klubbens jenteansvarlig sendes til klubbene i egen mail.

Har dere spørsmål - ta kontakt med en under:

Magnus Evensen – magnus.evensen@hockey.no
Ernst Falch – ernst@ernstfalch.no
Petter Salsten – ps@hockey.no