Jentene i fokus 6.-7. oktober

Jentene i fokus 6.-7. oktober

Jentene er på full fart inn i idretten vår. Helgen 6.-7. oktober har vi, sammen med resten av verden, fokus på å få enda flere jenter ut på isen. Prosjektet heter «World Girls' Ice Hockey Weekend», og er et felles rekrutteringstiltak i regi av IIHF.

NIHF ønsker at flere jenter skal få lære seg mestring på isen, enten de bare vil lære å gå på skøyter eller vil spille ishockey. Helgen 6.-7. oktober arrangerer NIHF, sammen med GET «verdens skøyte og ishockeydag for jenter». Så langt har Astor, Kristiansand, Sparta, Narvik, Skedsmo/Lørenskog, Bergen, Jutul og Ringerike meldt at de har arrangement. Vi ønsker at enda flere av våre klubber er med på å sette fokus på jentene denne helgen, og har laget en oppskrift på gjennomføring under. Har dere spørsmål eller trenger hjelp til dette så ta kontakt med oss.

Mer informasjon om arrangementet finner du her; https://www.iihf.com/en/static/5137/world-girls-ice-hockey-weekend

Vi har ferdige plakater for promotering (se her) der din klubbs navn enkelt kan legges inn, samt at vi hjelper til med markedsføring på sosiale medier (Facebook).

 

Eksempel på gjennomføring av en «Jentedag»:

1100-1115 Fremmøte og registrering (registrere alle)
1115-1140 Samling med info om hva dagen inneholder (garderobe/møterom)
1140-1200 Forberedelser til is i garderoben, skøyter på, etc
1200-1300 Isaktivitet i tre nivåer:
Nybegynner – lære grunnleggende, lære å falle, etc
Mellomnivå – har vært på is før, bli flinkere
Viderekommen – smake på ishockey, kølle og puck, etc
1300-1345 Etterprat i garderoben, sosialt, veien videre, etc

 

NIHF anbefaler at dette rekrutterings- tiltaket retter seg mot jenter i aldersgruppen 5 til 10 år. Det må være lav terskel for utstyr. Du trenger kun en eller annen type beskyttelseshjelm, samt klær og votter som dekker kropp (og som ikke trekker fuktighet fra isen).

Samtidig er rekruttering er et kontinuerlig arbeid. De som kommer første gang er spesielt interesserte, og vår oppgave blir å gjøre dette første møtet hyggelig og morsomt, slik at man vil komme tilbake. Vi tror samtidig det er viktig å synliggjøre veien videre for de som ønsker å fortsette.
Den kan bestå av følgende aktiviteter:

  • Egne jentedager utøver høst og vår
  • GETs skøyte- og ishockeyskole med egen jentegruppe på høst og vår
  • Regionssamlinger for jenter i regi av Krets
  • Fra og med U7/U8 kan man stille eget jentelag i seriespill
    • Det holder med 7-8 jenter for å etablere lag.
    • Med større gruppe kan man ha flere lag, og dele inn nye lag fra kamp til kamp

 

Litt om registrering:

Lag enkelt registreringsskjema som innehiolder nødvendig informasjon til å kunne informere i ettertid (Google Docs fungerer og vi hjelper dere om dere ønsker).
Eksempel: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDOTTyZ06f8GL8tqHmHveoqx8k658CQFUNrD39pmSYEGk6hA/viewform?c=0&w=1

Husk nye regler om at det må krysses av for at opplysninger kan bli brukt administrativt, eller om klubben vil ha tillatelse til å fotografere eller filme.

Har dere spm om rekruttering av jenter så ta kontakt med oss.

Magnus Evensen – magnus.evensen@hockey.no
Ernst Falch – ernst@ernstfalch.no