Jenteskøytedager over hele Norge 6.-7. oktober 2018

Jenteskøytedager over hele Norge 6.-7. oktober 2018

Ishockeyfamilien vår vokser fra sesong til sesong. Ikke minst er det gledelig at stadig flere jenter finner veien ut på isen. Dette er en utvikling vi i norsk ishockey er glade for, og ønsker skal fortsette. Derfor arrangerer vi i norsk ishockey, sammen med resten av verden (gjennom det Internasjonale ishockeyforbundets World Girls’ Ice Hockey Weekend), en egen helg der jenter skal stå i fokus. Tenk hvilken kraft og oppmerksomhet det blir når alle klubber med yngres avdeling arrangerer JENTESKØYTEDAG denne helgen!

Tiltaket er plassert tidsmessig slik at det passer med oppstart av ishockeyskolene rundt omkring, og vil derfor også fungere som rekruttering inn til denne.

 

Hva kreves av klubbene?

 • Istid (50-60 min holder)
 • Personer til å registrere/møte deltakerne
 • Instruktører til å lede aktiviteten på is (2- eller 3-delt nivå).
 • Om dere ønsker kan det arrangeres noe sosialt i etterkant av isaktiviteten.
 • Ha pucker, køller og evt. skøyter til utlån. Alle tar med hjelm selv (ishockey- eller sykkelhjelm) og hansker, og skøyter for de som har det.
 • Send bilder og informasjon om arrangementet til IIHF, blir publisert på IIHF.com på arrangementsdagen (se link til IIHF lenger ned).
 • Husk å bruke #WGIHW når dere legger ut bilder på sosiale medier
 • Ha en sertifisert person til å ta seg av evt. førstehjelpsbehov

 

Hva bidrar NIHF med?

 • Vi sørger for nasjonal oppmerksomhet rundt tiltaket
 • Vi hjelper med markedsføring av deres JENTESKØYTEDAG
  - Posters/flyers med deres logo kan vi lage til dere
  - Markedsføring i sosiale medier
 • Vi hjelper dere med hva aktiviteten på isen skal inneholde

 

Påmelding: Send en e-post til Norges Ishockeyforbund ved

Magnus Evensen - Magnus.Evensen@hockey.no og
Marianne Rønningsbakk - mr@hockey.no 

Les mer om arrangementet på IIHF sine sider: https://www.iihf.com/en/static/5137/world-girls-ice-hockey-weekend

Vi minner samtidig om at det på Forbundstinget i juni ble det vedtatt en lovendring om at alle klubber som har yngres avdeling også skal ha en jenteansvarlig i sitt klubbstyre. Vi ser at dette trenger tid for å bli innarbeidet, men for å raskest mulig kunne samle kraften i vår satsing på jentehockey, ønsker vi allerede nå å samle inn kontaktinformasjon fra de klubbene der det er yngres avdeling. Vi håper dere vil bidra sammen med oss i dette arbeidet, og første steg er å få definert en kontaktperson i klubbene.

Informasjon om registering av jenteansvarlig er sendt pr e-post til alle klubber.

 

Har dere spørsmål - ta kontakt med en under: 

Magnus Evensen – magnus.evensen@hockey.no
Ernst Falch – ernst@ernstfalch.no
Audun Moum Larssen – aml@hockey.no 

Fint om denne informasjonen deles med alle involverte i ishockeyfamilien vår.