Narvik og deltakelse i GET-ligaen

Narvik og deltakelse i GET-ligaen

Pressmelding i forbindelse med Narviks beslutning om å takke nei til deltakelse i GET-ligaen.

Etter Forbundsstyrets vedtak om å frata Lørenskog lisensen for deltakelse i Get-ligaen har Arctic Eagles - Narvik Hockey i henhold til regelverk og praksis blitt tilbudt den ledige plassen i Get-ligaen.

Narvik Hockey ble tilbudt denne plassen ettersom de sportslig var det best rangerte laget, altså at de kom på tredjeplass plass i Get-liga kvalifiseringen. For å kunne delta i kvalifiseringsspillet til Get-ligaen må man på forhånd akseptere betingelsene for deltakelse, samt bekrefte at man ønsker å delta i Get-ligaen kommende sesong. Narvik både aksepterte og bekreftet dette uten forbehold om serieoppsett eller økonomi.

Etter å ha blitt tilbudt å erstatte Lørenskog i Get-ligaen kom Narvik tilbake til NTH og NIHF med ønske om tilpasninger i serieoppsettet. Dette for å ta hensyn til den økonomiske belastningen Narvik mente de ville oppleve med lang reisevei til bortekamper. Med bakgrunn i denne henvendelsen har NTH og NIHF diskutert med Narvik og øvrige klubber for å finne en god løsning og tilpasning av serieoppsettet. Det foreslåtte serieoppsett, som inneholder dobbelt kamper både i Narvik, og ved Narviks borte kamper ble derved presentert og diskutert med Narvik 4/6.

Forbundsstyret diskuterte saken på dagens styremøte og konkluderte med at NIHF etter en helthetsvurdering ikke finner det mulig å kunne strekke oss lenger enn det tilbudet som er presentert.

«Jeg registrerer at Narvik har endret sin argumentasjon underveis i prosessen, og at det ikke lenger er de økonomiske forutsetningene som er utslagsgivende. NIHF anser dette som en god mulighet for utbredelse av ishockeysporten i vårt landstrakte land, og beklager at ikke Narvik ønsker å ta imot den tilbudte plassen i Get-ligaen. Med en bred prosess der både Narvik, de andre Get-klubbene, NTH og NIHF har deltatt mener vi det forelagte tilbudet til justert serieoppsett burde være akseptabelt for Narvik» - sier Generalsekretær Ottar Eide i NIHF.

 

Kontaktinfo:

Ottar Eide, generalsekretær i Norges Ishockeyforbund.
TLF: 982 20 006