Nytt Forbundsstyre

Nytt Forbundsstyre

Norges Ishockeyforbund har helgen 17 og 18 juni avholdt Forbundsting i Fredrikstad. Søndag formiddag ble nytt styre i NIHF valgt av tingrepresentantene

Nytt Forbundsstyre med vara i NIHF består av følgende valgte representanter:

Gerhard Nilsen President

Tage Pettersen Vise President

Lise Kvil Torgersen

Boye Christiansen (ungdomsrepresentant)

Ann Kristin Martinsen

Jan-Petter Selvik

Henning Evensen

Nina M Bakke Johannessen

 Ansattes representant

NIHF foreslo for tinget å endre syklus for avholdelse av tinget fra oddetall til partalls år. Dette ble vedtatt av tingrepresentantene.

Det nyvalgte forbundsstyre vil derfor sitte i ett år, frem til nytt ting i 2018.

*endring i tingperiode skyldes ønske om at NIHF's ting følger NIF's tingperiode.

Trykk her for en presentasjon av styremedlemmene