Tingdokumentene er offentliggjort

Tingdokumentene er offentliggjort

Dokumentene, Tingheftet, til Forbundstinget 2018 er nå offentliggjort. Årsberetningen ligger separat. Last ned på hockey.no/forbundstinget. Tingheftet er i tillegg sendt ut til alle påmeldte pr mail.