Trenerkurs

Trenerkurs

Dato for første del av Trener 2-kurset for 2018 er avklart.

Avholdes i Lillehammer 13.-17. september 2017.

All informasjon om kurset og andre trenerkurs finner du på "Utviklingssiden for trenere".