Ungdomslederseminar 4. februar 2017

Ungdomslederseminar 4. februar 2017

NIHF har gleden av å invitere til det årlige ungdomslederseminaret. Avholdes på Quality Airport Hotel Gardermoen lørdag 4. februar kl. 10 - 16. Fristen for påmelding er onsdag 25. januar.

Temaer:

  • Kampkollisjoner og kampantall i ungdomsishockeyen
  • Liberalisering av breddehockeyen
  • Utviklingen av jentehockey
  • Klubbutvikling
  • Info om klubbdommerkurs
  • Åpen post

 

Under åpen post ber vi om at klubber og kretser melder inn eventuelle andre temaer som det er ønskelig å få belyst. Temaene meldes til aml@hockey.no innen onsdag 25. januar.

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj, deltagerne dekker selv sine reiseutgifter, samt drikke til maten. NIHF dekker reiseutgifter (idrettspris på fly) for en representant fra hver klubb fra Rogaland, Sør-Trøndelag, Hordaland og Nord-Norge, samt en representant fra disse kretsene.

Det er plassbegrensning. Hver klubb og krets kan stille med en deltager. Dersom det fremdeles er ledige plasser forbeholder vi oss retten til å plukke ut deltagere.

Sammen med bekreftelse på din deltagelse vil du motta detaljert program.

Påmelding på vedlagte skjema snarest og senest innen onsdag 25. januar.