Norsk Ishockey / Utvikling og rekruttering
Utvikling og rekruttering

Utvikling og rekruttering

Innhold


Spillerutvikling

Utviklingstrappa, Isbjørnprosjektet, Eliteleirene m.m.


Rekruttering

Rekruttering til idretten vår skjer via Skøyte- og Ishockeyskolen.