Utviklingstrappa

Ishockeyforbundet har utviklet et standard testbatteri for jenter/kvinner og gutter/menn. Hensikten med testbatteriet er å måle egenskaper som har betydning for prestasjonen i ishockey. Samtidig har testbatteriet en signaleffekt som retningsgivende for hvilke egenskaper det er ønskelig å trene på for å forbedre prestasjonen.

Testbatteriet søker å finne en god balanse mellom grunnleggende fysisk standard og mer hockeyspesifikke egenskaper.

Det har vært lagt vekt på å unngå (for) tidlig spesialisering hos yngre utøvere, og i stedet oppmuntre til en god basisfysikk som grunnlag for en senere spissing mot hockeyspesifikke øvelser.

Batteriet har vært utarbeidet av en arbeidsgruppe med personell fra NIHF sport, samt Eirik Haukali, Stavanger Oilers og Even Ramsdal, Oslo Idrettssenter. Olympiatoppen er konsultert underveis.

Parallelt med testbatteriet er det utarbeidet en glidende fargeskala for hver aldersklasse som kan indikere nivå på et gitt resultat. Resultatene vil da falle innenfor en skala fra grønt (best) via blått og gult til rødt (svakest). Idealet vil være å oppnå resultater i grønn sone på alle tester.

Det er tatt to spesielle grep for å ta hensyn til ujevn utvikling av fysisk modenhet i fargeskalaen:

  • Resultatene for hurtighet og eksplosivitet er premiert høyere i yngre årsklasser, men resultatene for utholdenhet og styrke blir premiert i større grad for eldre utøvere.
  • Resultatene i benkpress og trap bar markløft bli presentert som funksjon av kroppsvekt. Veier utøveren for eksempel 60 kg og løfter 60 kg i benkpress blir resultatet altså 1,00, og løfter samme utøver 120 kg i trap bar vil resultatet bli 2,00.

 

Det forventes at testbatteriet benyttes av alle klubber/lag som spiller i A-gruppen fra U15 og eldre, samt Kvinner Elite og JU16-serien. Testvinduer er mai, august og desember, og NIHFs standard testskjema skal benyttes. Skjemaet blir dessuten sendt ut til nevnte klubber/lag før hvert testvindu. Resultatene vil bli registret og bearbeidet av NIHF, og vi vil gi tilbakemeldinger slik at lagenhetene får en indikasjon på eget nivå sammenlignet med øvrige lag for de som måtte ønske dette.

Merk at for at en spiller skal komme i betraktning for uttak til yngre landslag (U20 og yngre, gutter og jenter) er det en forutsetning at vedkommende har fulgt testregimet.

 

Standard testskjema menn/gutter

Last ned

 

Standard testskjema kvinner/jenter

Last ned

 

Utviklingstrapp

Last ned

 

Presentasjon testbatteri

Last ned