Utviklingstrappa

I et par sesonger har det vært arbeidet med en oppdatering av ishockeyforbundets standard testbatteri for kvinner og herrer. I tillegg til primærfunksjonen, dvs. å måle egenskaper som har betydning for prestasjonen i ishockey, har testbatteriet også en signaleffekt som retningsgivende for hvilke egenskaper det er ønskelig å trene på for å forbedre prestasjonen.

Formålet med revideringen har vært å finne en god balanse mellom grunnleggende fysisk standard og mer hockeyspesifikke egenskaper.

Spesielt har vi vært opptatt av å unngå (for) tidlig spesialisering hos yngre utøvere, og i stedet oppmuntre til en god basisfysikk som grunnlag for en senere spissing mot hockeyspesifikke øvelser.

Arbeidet har vært utført av en arbeidsgruppe med personell fra NIHF sport, samt Eirik Haukali, Stavanger Oilers og Even Ramsdal, Oslo Idrettssenter. Olympiatoppen er konsultert underveis.

Etter noe møtevirksomhet ble et forslag til nytt testbatteri utarbeidet av Haukali/Ramsdal, og den endelige versjonen av dette forslaget ble vedtatt januar 2019.

Hurtighet/eksplosivitet har fått større plass i det nye oppsettet, og det er gjort endringer i testene for anaerob og aerob utholdenhet.

Konkret gjelder følgende:

  • Tester som er fjernet fullstendig: Kassehopp, dyp knebøy, brutalbenk.
  • Tester som er delvis fjernet: 3000m (fra og med U17)
  • Tester som er beholdt: Benkpress 1RM, pull-ups, 3000m (til og med U16)
  • Nye tester: 5-10-5 pro agility, lengde uten tilløp, trap bar markløft, 240m shuttle run (12*20m), 3*240m shuttle run (fra U17), 10m/30m sprint på is.

Det er også gjort endringer i måten resultater blir presentert på. Vi kommer ikke til å utarbeide en poengskala som plasserer resultater i bestemte kategorier, siden dette har hatt en tendens til å premiere tidlig pubertet og gitt unødvendig brutal tilbakemelding til unge spillere i tidlig utviklingsløp. Imidlertid vil vi vurdere en glidende fargeskala som kan indikere objektivt nivå på et gitt resultat. I tråd med denne filosofien vil resultatene i benkpress og trap bar markløft bli presentert som funksjon av kroppsvekt.

I og med denne nylanseringen av testregimet kommer vi til å gjeninnføre kravet om regelmessig testing på klubbnivå, og innsending av resultater for lagenheter som spiller i A-gruppen fra U15 og eldre, samt Kvinner Elite. Testvinduer er mai, august og desember, og NIHFs standard testskjema skal benyttes. Skjemaet er tilgjengelig og kan lastes ned under. Resultatene vil bli registret og bearbeidet av NIHF, og vi vil gi tilbakemeldinger slik at lagenhetene får en indikasjon på eget nivå sammenlignet med øvrige lag.

 

Testskjema

Last ned

 

Utviklingstrappa

Last ned

 

Presentasjon NIHF testbatteri

Last ned