Sak 6

GET SESONGEN 18-19

DISU - SAK 6

Innrapportert hendelse (PSF) – Brandon Louis Burlon, Stavanger

 

Begrunnelse

Hendelsen er fra GET-kampen mellom Stavanger og Storhamar den 6.10.2018. Det er Stavangers spiller nummer 6 Brandon Louis Burlon som er innrapportert for en handling utført mot spiller nummer 19 Edvartsen hos Storhamar. Situasjonen er vurdert opp mot regel 152 Knetakling. Det er videoopptak av hendelsen.

 

Storhamar spiller nummer 19 Edvartsen bryter en pasning på tvers av midtsonen og får kontroll over pucken innover i banen. Hvit spiller nr. 6 Brandon Louis Burlon er på vei fremover i banen og endrer retning mot puckfører for å avskjære spillerens bane fremover. Edvartsen ser Burlon og bryter tilbake mot eget mål for å unngå takling. Burlon endrer sin retning tilsvarende og takler Edvartsen, som i situasjonen vurderes som taklingsbar. Treffpunktet er mot motstanders ben.

 

Det vurderes ikke at Burlon gjør en unaturlig bevegelse i forbindelse med taklingen for at kontakten med kneet skal oppstå. Det er likevel hvit spiller som må bære det fulle ansvaret for treffpunktet i denne situasjonen. Denne type taklinger utsetter motspiller for stor skaderisiko, og er uønsket i ishockey.

 

Oppsummert:

  • Dette er en Knetakling
  • Kraften vurderes til stor
  • Det er stor skaderisiko ved denne type handlinger

 

 

Vedtak:

Stavanger spiller nummer 6 Brandon Louis Burlon ilegges en karantene på 4 kamper.