Idrettsforbundets temaside om Korona

Til alle idrettslag og organisasjonsledd.
NIF har samlet informasjon om de
juridiske og økonomiske
konsekvensene av Koronaviruset, om utsatte årsmøter m.m.
Siden oppdateres jevnlig.

Gå til temasiden

Nye retningslinjer vedr idrettsaktivitet

NIHF har mottatt nye fellesidrettslige anbefalinger fra NIF og Helsedirektoratet,
der det absolutte hovedfokuset fortsatt er å unngå spredning av smitte.
NIHF spiller på lag med både NIF og Helsemyndighetene i dette arbeidet,
og vi ber dere derfor innrette eventuell aktivitet innenfor det handlingsrommet
som den nye veiledningen gir.

Se veiledningen her

Bilde
NIHFs forbundsting 2020 utsettes 01.04 - 2020 Med bakgrunn i den krevende situasjonen hele samfunnet og norsk idrett står i har forbundsstyret i NIHF fattet følgende vedtak:
Bilde
Spirit of Hockey stiftelsen åpner for søknader om økonomisk støtte 30.03 - 2020 Spirit of Hockey ønsker å invitere alle ledere for gutte- og jentelag i Norge, fra hockeyskolenivå til U-16, til å kunne søke om økonomisk støtte for lagene sine.
Bilde
Eliteleir 2020 – åpen for påmelding 25.03 - 2020 Frist for påmelding er 10. mai. Se saken for mer informasjon.

Her kan du lese mer om alle våre sponsorer og samarbeidspartnere

Les her