Norges Ishockeyforbund har som mål å være Norges mest attraktive samarbeidspartner og sponsorobjekt. Med vår visjon og våre verdier skal vi skape en arena der ishockey og næringsliv kan bidra til vekst gjennom samarbeid. 

Gode prestasjoner på landslag internasjonalt, samt flotte personlige egenskaper blant utøverne gir merkevaren godt innhold og stort potensiale, både når det gjelder branding og aktivering.

Ishockeyen er i utvikling og flere barn og unge starter på ishockeyskolene. I tillegg har vi en stor økning hos jenter/kvinner, noe vi er stolt av og jobber kontinuerlig med.

NIHF velger å rette fokus på samfunnsansvar. Det er viktig at ishockey skal jobbe etisk og aktivt for et bedre samfunn og levekår for alle.

 

Våre visjon er:

ISHOCKEYGLEDE FOR ALLE

 

Våre verdiene er:

EKTE - RAUS - ENGASJERT

 

I vårt markedsarbeid jobber vi strategisk sammen med våre partnere for å øke interessen, kjennskap og omdømme. 

 

 

Isbjørn-nettverket

Norges Ishockeyforbund starter nå et profesjonelt relasjonsnettverk, som vi har valgt å kalle Isbjørn-nettverket. Vi skal bygge et samlingssted for alle bedrifter som ønsker å engasjere seg i norsk ishockey. I dette nettverket samler vi alle på tvers av klubb, region, serie og landsdel. Vårt mål er å skape engasjement rundt samfunnsansvar, vekst og B2B samarbeid. 

Vi inviterer alle seriøse bedriftsaktører velkommen til å ta en prat med oss på telefon eller at vi avtaler et møte for å se om dette kan være interessant for deres bedrift.

Relasjonsbygging i Isbjørn-nettverket vil kunne åpne dører og bekjentskap helt uavhengig om man er sponsor, bedriftspartnersom eller leverandør.

For at norsk ishockey skal kunne utvikle seg kommersielt tror vi at et tettere samarbeid med næringslivet vil være formålstjenlig. Og som igjen kan gi muligheten for et tettere samarbeid med regioner og klubb på markedsområde.

 

Pakkeløsning eller individuelt tilpasset 

Vi forstår at bedrifter har forskjellig behov. Derfor har vi skreddersydd ulike pakker for bedrifter. Innholdet i Bedriftspakken gir bedriften mulighet til å delta på våre viktigeste aktiviteter.

I tillegg til ferdige pakker tilbyr vi også individuell tilpasning. Vi hjelper deres bedrift å velge innholdet som er mest aktuelt og det er mulig å bygge opp eller ned på sitt engasjement.

 

  

Fokusområder

Norsk ishockey skal bygge all sin aktivitet med bærekraft som bakteppe, og bærekraftmålene som vi har valgt å sette ekstra fokus på skal vise retningen for vår drift og utvikling.

Norges Ishockeyforbund har flere områder innenfor verdiarbeid som det jobbes med i det daglige. Dette er blant annet miljø-tiltak, kvinnesatsing, diskriminering, mangfold, Fair Plary, Anti-doping, Trygg på Trening i samarbeid med Røde Kors mm.

 

 

NIHF eier alle kommersielle rettigheter til landskamper og OL-kvalik med unntak av OL og VM som eies av henholdsvis den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) og det Internasjonale Ishockeyforbundet (IIHF).