Norsk Ishockey / Spillernes sikkerhet

Spillernes sikkerhet

For alle involverte i Norsk ishockey er spillernes sikkerhet et viktig fokusområde. Økt kunnskap og informasjon knyttet til dette området anses som viktig både for utdanning av våre medlemmer, samt for det forebyggende arbeidet videre.

Alle saker reguleres av idrettens lovverk eller egne reglement. Informasjonen du vil finne på disse sidene er enten utdrag fra regelverkene, eller forklaring på enkeltprosesser. Det er alltid de gjeldende lover og regelverk som er styrende, uavhengig hva som opplyses i forkortet tekst.

 

Disiplinærbehandling

Under "disiplinærbehandling" i undermenyen finner du en oversikt over sakene fra Fjordkraft-ligaen som er ferdigbehandlet av NIHF's disiplinærutvalg. Alle matchstraffer der utfallet blir tre (3) eller flere kampers utestengelse, samt alle innrapporterte saker, skal begrunnes. 

Disiplinærutvalget tildeler alle saker fra våre prestasjonserier et saksnummer. Da det bare er sakene fra Fjordkraft-ligaen som offentliggjøres, vil ikke saksnummerne i oversikten være påfølgende. I tillegg til offentliggjøringen sendes hver sak til de berørte parter så snart den er ferdig behandlet. Disiplinærsaker fra de andre prestasjonsseriene sendes kun til de involverte klubbene og kampens dommere.