Norsk Ishockey / Spillernes sikkerhet

Spillernes sikkerhet

For alle involverte i Norsk ishockey er spillernes sikkerhet et viktig fokusområde. Økt kunnskap og informasjon knyttet til dette området anses som viktig både for utdanning av våre medlemmer, samt for det forebyggende arbeidet videre.

Alle saker reguleres av idrettens eller særforbunddets eget lovverk. 

 

Disiplinærbehandling

Behandling av disiplinærsaker i Norsk ishockey utføres av Forbundsstyret, som videre har delegert behandlingen av saker til Administrasjonen (Breddeseriene) og Disiplinærutvalget (Prestasjonsseriene).

På denne siden kan du finne disiplinærsaker fra EHL.