Norsk Ishockey / Dommer

Dommer - Dommerutvikling

Målsetting og strategi innen dommerutviklingen er utarbeidet for å støtte opp under det daglige arbeidet og de daglige avgjørelser gjøres både sentralt og regionalt.

Norsk ishockey sin overordnede strategiplanen vil alltid være den førende planen for våre mer detaljerte og aktivitetsrettede planer. Målarbeidet innen dommerutvikling blir da et supplement til strategiplanen og skal således bidra til at Norsk Ishockey oppnår  ønsket utvikling.

Bredde og Elite er begge naturlige og viktige deler av virksomheten og vi er tydelige på at den ene klarer seg ikke uten den den andre.  

Bredde skaper Elite og Elite skaper Bredde

Visjon og målsettinger:

  • Visjon: Utvikle dommere til et topp nasjonalt og internasjonalt nivå
  • Hovedmål: Deltakelse i VM hver sesong for både kvinner og menn
  • Delmål: Utvikle minst 2 nye kretsdommere pr region pr år