Målsetting og strategi for dommerutvikling er utarbeidet for å støtte opp under arbeidet som må utføres lokalt, regionalt og sentralt.

Norsk ishockeys strategiplan vil alltid være den førende planen, og videre veiviseren ned mot våre mer detaljerte og aktivitetsrettede utviklingsplaner og tiltak. Målarbeidet for dommerutvikling blir derfor et supplement til strategiplanen, og skal således bidra til at norsk ishockey oppnår ønsket utvikling.

Bredde og Elite er likeverdige og like naturlig er det at vi skal være tydelige på at den ene klarer seg ikke uten den andre.  

Bredde skaper Elite og Elite skaper Bredde

Visjon og målsettinger:

  • Visjon: Utvikle dommere til et topp nasjonalt og internasjonalt nivå
  • Hovedmål: Deltakelse i VM hver sesong for både kvinner og menn
  • Delmål: Utvikle minst 2 nye dommere pr region pr år