NIHFs verdiområder og samfunnsansvar i henhold til strategiplan for norsk ishockey 2020 – 2024.

Norsk ishockey skal ha rom for mangfold og stor toleranse for deltakelse. Vi bør gjenspeile det norske samfunnets mangfoldighet og sammensetning, og jobbe for at norsk ishockey skal oppleves som en god arena å komme til. Klubbene er viktige bidragsytere til at de rette holdninger blir gjenspeilet blant lag og spillere. Holdningsarbeidet skal være godt representert i trenerutdanningen, og fokus på utvikling av hele mennesket skal stå sentralt i hele organisasjonens arbeid. Felles tiltak initiert av NIHF kan danne grunnlaget for lokalt arbeid og lokale tilpasninger. Norsk ishockey skal prioritere antidopingarbeidet på alle nivåer.