Anlegg

I Norge er det i dag 54 ishaller. Interessen for ishockey er voksende, behovet for nye haller er stort. I Norge har vi flere større byer og tettsteder som ikke har tilbud om stabile isforhold for sine innbyggere. Det må vi sammen gjøre noe med.

Ishockey er en av verdens største vinteridretter og en av de beste idrettene for fysisk og motorisk utvikling hos barn. Vi er en av få idretter som har økning av aktive gjennom covid og en fantastisk utvikling i antall jenter.

Anlegg avler aktivitet og vi erfarer at ishaller er fulltegnet og utnyttes til det maksimale de fleste steder.

NIHF har utviklet et hallkonsept som viser at en enkel ishall ikke nødvendigvis er kostnadskrevende å bygge eller drifte. Konseptet er ment å være til hjelp i planlegging av anlegg tilrettelagt for klubbdrift. Les mer om konseptet her.

NIHF har også utviklet en veileder for deg som ønsker å bygge ishall. Les mer om det her. Se i tillegg siden "Diverse...".

Alle NIHF’s regioner har dedikerte anleggsutvalg. Ta kontakt med din region om du har behov for bistand til å realisere dine planer og ønsker. Vi er avhengig av det lokale engasjementet i prosesser frem til politiske vedtak.

Kontakt også anleggsutvalget i NIHF for en anleggsprat.

NIHFs anleggsutvalg

Espen Refseth (leder), espen.refseth@me.com, 95 97 74 41

Arild Hausberg (medlem), arildhaus@gmail.com, 99 24 51 65

Ole-Eskild Dahlstrøm, (medlem), oed-10@hotmail.com, 95 29 47 97

Lars Killi, (medlem), lars.killi@hockey.no, 90 05 07 65

Ludvig Forthun (medlem), hockeyregnn@gmail.com, 97 15 28 95