Anlegg

I Norge er det i dag 49 innendørs isflater i daglig bruk, med stor interesse fra hele landet er det behov for enda flere i tiden som kommer. Ishaller er svært kostnadskrevende, og det er derfor ofte tidkrevende prosesser fra ide til realisering av et prosjekt.

NIHF bidrar gjerne i prosessene fram til beslutning om bygging er tatt. Det finnes mye teknisk spisskompetanse på området, men NIHF har ikke selv denne spisskompetansen i egen organisasjon.

Dersom noen har ideer og planer om bygging av ishall, så ta gjerne kontakt for en prat om veien videre.

På disse sidene vil vi fortløpende legge ut relevant informasjon som kan være nyttig gjeldende ulike spørsmål knyttet til ishaller.

NIHF har en egen anleggsrådgiver som kan kontaktes:

Espen Refseth (leder), espen.refseth@me.com, 959 77 441

 

NIHFs anleggsutvalg

Espen Refseth (leder), espen.refseth@me.com, 95 97 74 41

Arild Hausberg (medlem), arildhaus@gmail.com, 99 24 51 65

Ole-Eskild Dahlstrøm, (medlem), oed-10@hotmail.com, 95 29 47 97

Lars Killi, (medlem), lars.killi@hockey.no, 90 05 07 65

Ludvig Forthun (medlem), hockeyregnn@gmail.com, 97 15 28 95

 

Informasjon fra anleggsutvalgets leder:

Tinget 2020 ga oss et stort oppdrag. Anleggsutvalget er nå revitalisert, vi har endelig fått eget budsjett og jobben for å oppfylle Strategiplanen er kommet godt i gang.

Utvalget kjører flere parallelle prosesser:

Vi er godt i gang med «Hvordan bygge ishall», et dokument skal være til god hjelp for anleggsbyggere. Vi tar her for oss alle typer ishaller og beskriver disse innenfor kravene ifm spillemidler.

Vi har startet en kartlegging av anleggsønsker, planer og prosesser i hele landet. Målet er at vi, sammen med regionenes anleggsressurs, skal kunne bistå disse prosessene på en bedre måte. Vi ønsker i tillegg å samle informasjon fra ferdig gjennomførte anlegg som vi kan publisere på Hockey.no slik at disse kan være en hjelp for andre som går med anleggsplaner. 

Regionene skal velge egne anleggsressurser. Vi bistår regionene ved behov.

Vi har ansatt Jan Arild Sørbø som anleggskonsulent i 50% stilling ut året.

NIHF Region SV og NIHF har sammen utviklet «klubbhallprosjektet». Vi mener dette blir et viktig prosjekt for å kunne bistå utbyggere slik at prosjektene kan realiseres til en rimeligere pris og en enklere prosjektering. Vi har også her sterkt fokus på bærekraft og miljø, samt at ishallene få lavest mulig investerings- og driftskostnader. Jan Arild har allerede presentert klubbhallen for flere kommuner og blir svært godt mottatt.

  1. og 4. oktober planlegges ishallseminar i Harstad. I nord er det flere kommuner som kan være aktuelle for å bygge ishall. I noen av kommunene har prosessen kommet godt i gang. Klubbhallkonseptet skal presenteres og vi håper dette kan bidra til økt tempo på prosessene.

Anleggsutvalget er godt i gang med å planlegge et større anleggsseminar i Oslo den 28. og 29. oktober. Vi har som mål å samle representanter fra hele landet, men med spesielt fokus på områder som mangler, eller har lav dekning av anlegg.

Flere isanlegg er nøkkelen til større rekruttering og nasjonal utbredelse av denne fantastiske idretten. Tinget 2020 ga oss et stort og viktig oppdrag som vi skal gjøre vårt beste for å oppfylle.

For NIHF’s anleggsutvalg

Espen Refseth

(september 2021)