Plug & Skate - kunstfrosne isløkker

Plug & Skate - kunstfrosne isløkker

NIHF har fått utviklet konsept med kunstfrosne isløkker ("Plug&skate")

NIHF har sammen med Norconsult utviklet et nytt konsept for kunstfrosne isløkker som vi har kalt "Plug&skate". Nedenfor er link til beskrivelse av konseptet som vi håper mange kan ha nytte av. NIHF har, sammen med skøyteforbundet og bandyforbundet, søkt Sparebankstiftelsen Dnb om gave til et prosjekt for utberedelse av løkkene.

Konseptet er også presentert for Kulturdepartementet som har applaudert denne anleggstypen. Spillemidler til anlegget kan det søkes om lokalt.

Konseptinformasjon kan lastes ned her.

For mer informasjon: kontakt NIHF ved Ottar Eide, 98 22 00 06, oe@hockey.no