Målsetting for NIHF's dommere

NIHF og Dommerutvalget har over en periode samarbeidet med Railo Coaching for å legge grunnlaget for videre utvikling av alle dommere i Norsk ishockey.

Det er utarbeidet en målsetting der de forskjellige mål er tydelig definert, samt en handlingsplan for hvordan nå våre mål. Målsettingen og dens spesifikke mål vil være basis for all aktivitet mot alle dommere i tiden fremover.

NIHFs strategiplan er den overordnede planen for norsk ishockey og den perioden denne gjelder for, dommernes egen målsetting og plan skal bidra til at vi når målene som er satt både i NIHFs Strategiplan samt målsettingen spesifikt for Norske dommere.

For NIHF og Dommerutvalget er det meget viktig å ha med en solid bredde i denne prosessen. Vårt hovedmål er klart og tydelig rettet mot topp internasjonal deltakelse med våre dommere, men vi er meget klar over følgende:

Bredden skaper toppen og deretter skaper toppen bredden!

Veien videre medfører at vi må våge å være gode, vi må våge å ta steg for å få utvikling. Dette vil medføre utvikling men også at vi kan feile på veien fremover, derfor skal vi alltid stå sammen om vi feiler, på samme måte som vi gjør når vi vinner.