Norsk Ishockey / Dommer / Målsetting dommerutvikling

Målsetting dommerutvikling

Ishockey er en kompleks og rask idrett, ikke bare for spillerne, men også for dommerne. Sammen med våre utvalg og tillitsvalgte legges det hver sesong ned et stort arbeid i utvikling og oppfølging av så vel spillere som dommere.

 

Målsettingen og strategien innen dommerutviklingen er utarbeidet for å gi støtte i det daglige arbeidet og de avgjørelser som må tas.

Overordnet er alltid Norsk ishockey og strategiplanen til enhver tid foreligger. Målarbeidet innen dommerutvikling er et supplement til strategiplanen og skal således sørge for at Norsk Ishockey oppnår den utviklingen som er ønsket og målsatt.

Både Bredde og elite er en naturlig del av virksomheten og den ene klarer seg ikke uten den den andre.  

 

Bredden skaper eliten og eliten skaper bredden

 

Visjon og målsettinger:

  • Visjon: Utvikle dommere til et topp internasjonalt nivå
  • Hovedmål: Deltakelse i VM hver sesong for både kvinner og menn
  • Delmål: Utvikle minst 2 nye kretsdommere pr region pr år