Sak 10 Andreas Martinsen

FJORDKRAFT-LIGAEN SESONGEN 21-22

DISU - SAK 10

Innrapportert – Andreas Martinsen

 

Hendelsen er fra kamp i Fjordkraft-ligaen mellom Stavanger og Lillehammer  den 7.10.2021. Det er Lillehammer spiller nummer 41 Andreas Martinsen som er innrapportert etter en takling utført mot Stavanger spiller nummer 46 Daniel Thomas Kissel . Situasjonen er vurdert opp mot regel 43 Takling bakfra. Disiplinærutvalget har basert sitt vedtak på mottatt rapport, tilsvar og videoklipp fra hendelsen.

 

Pucken er på veg ut gjennom rundvantet og spillerne jobber etter for å ta kontroll. Kissel kommer først til og må naturlig nok sette ned farten da pucken nå befinner seg inn mot vantet. To angripende spillere er i samme område, hvor en vender hjemover, og Lillehammer nummer 41 Martinsen forfølger Kissel ut mot vantet der han setter inn sin takling.

 

Kissel anses som puckfører men samtidig i en svært sårbar posisjon. Før taklingen vurderes Martinsen til å ha god oversikt og nok tid til å kunne avbryte sin takling. Det forventes at denne type taklinger ikke utførers, og en spiller skal aldri forvente å bli taklet bakfra. Martinsen som taklende spiller må bære det fulle ansvaret i denne situasjonen. Taklinger som dette utsetter motspiller for stor skaderisiko og er uønsket i ishockey.

 

Oppsummert:

  • Dette er en takling bakfra
  • Skaderisikoen vurderes til høy

 

Vedtak:

Lillehammer spiller nummer 41 Andreas Martinsen ilegges en karantene på 3 kamper.