Norsk Ishockey / Spillernes sikkerhet / Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Når anses en spiller som Repeat offender?

Hva er en Matchstraff?

Hva er en Liten disiplinærstraff?

Hva betyr det når speaker opplyser 5 + video under kamper i Fjordkraft-ligaen?

Hva betyr det når en sak er innrapportert?

Hva er forskjellen på Prestasjons- og Breddeserier når det kommer til disiplinærsaker?

Appell og Fornyet behandling – Når trer dette i kraft?

Hvor kan jeg finne regelverkene?

 

Repeat offender

En spiller anses å være «repeat offender» om samme spiller har en eller flere utestengelser innenfor samme kategori forseelse inneværende sesong, eller de to foregående sesongene. I hvilken grad dette vektlegges i straffeutmålingen vurderes fra sak til sak. Også andre forseelser kan hensyntas i en straffeutmåling, om utvalget finner det relevant. Dette vurderes også fra sak til sak. 

 

Matchstraff

I spillereglene er matchstraff den strengeste straffen som kan følge en forseelse i løpet av en kamp. Ved idømt matchstraff gis det alltid 5 minutters utvisning under kampen, og det gis alltid 1 kamps automatisk utestengelse. Innenfor Prestasjonsdelen er det Disiplinærutvalget til NIHF som avgjør om spilleren får utøket straff i form av ytterlige kampers utestengelse. I HockeyLive føres en Matchstraff som Matchpenalty, på en linje i følgende rekkefølge: Lag, nummer og spiller, årsak og det avsluttes med 25 minutter. 

 

Liten disiplinærstraff

Dette er en straff som tilsier at den som får straffen er utvist resten inneværende kamp, ved personlige straff er kan denne stå alene, da føres kun årsak og 20 minutter. De fleste utvisningsårsakene kan bedømmes til 5 minutter og liten disiplinærstraff, det betyr i praksis at spilleren er utvist for resten av kampen og laget spiller 5 minutter undertall.

I HockeyLive føres en takling som er bedømt til 5 og liten disiplinærstraff på to linjer: En linje 5 minutter pluss årsak og neste linje 20 minutter liten disiplinærstraff (game misconduct).

 

5 + video – Kan kun idømmes under kamper i Fjordkraft-ligaen

Kampens dommere kan idømme 5 + video for hendelser der de mener en stor straff er korrekt, umiddelbart etter kampslutt skal da dommerne se på video av situasjonen og avgjøre om hendelsen er en 5 + liten disiplinærstraff eller om den kvalifiserer til en matchstraff.

Under kampen føres dette som 5 minutter og rettes opp umiddelbart etter kampen er over og før den signeres.

 

Innrapportert hendelse – Player Safety (PLS)

Dette er hendelser der kampens dommere ikke har pådømt eller har vurdert en hendelse feilaktig. PLS vurderer saker de er kjent med eller blir gjort kjent med. Dersom NIHF Player Safety mener det er en hendelse som bør vurderes opp mot en utestengelse anmeldes hendelsen videre til NIHF ved Disiplinærutvalget. NIHF Player Safety har kun mandat til å arbeide med saker fra menn senior elite (Fjordkraft-ligaen og NM Senior).

 

Innrapportert hendelse - Disiplinærutvalget

Begge lag i en kamp fra Prestasjonsseriene kan på eget initiativ, i etterkant av oppgjøret, melde saker direkte til NIHF ved Disiplinærutvalget. Utvalg og andre organisasjonsledd har også myndighet til å sende inn saker til Disiplinærutvalget.

En hendelse vurdert av NIHF Player Safety, som ikke blir avvist, skal meldes videre til NIHFs Disiplinærutvalg.

Det følger ingen automatisk utestengelse når en sak er innrapportert, denne type saker kan ende opp uten utestengelse.

 

Prestasjons og Breddeseriene

Prestasjonsseriene i Norsk ishockey er: Fjordkraft-ligaen, 1 divisjon menn senior, 2 divisjon menn senior, Kvinner elite, U20 elite, U18 elite. Resterende serier går under bredde.

  • Alle disiplinærsaker fra Prestasjonsseriene behandles av Disiplinærutvalget
  • Alle disiplinærsaker fra Breddeseriene behandles av Forbundsstyret ved NIHFs administrasjon

 

Protest og Appellutvalget (AU)

Avgjørelser på alle innrapporterte saker til Disiplinærutvalget kan appeleres til NIHFs Protest og Appellutvalg.

Matchstraffer på mer enn seks (6) kampers utestengelse, fra både prestasjons og breddedelen til Norsk ishockey kan appeleres til NIHFs Protest og appelutvalg.

 

Fornyet Behandlingsutvalg (FBU)

Dersom en matchsstraff fra Prestasjonsdelen i Norsk ishockey ender på tre (3) til fem (5) kampers utestengelse kan spiller anmode om fornyet behandling.

 

Regelverkene finner du her

https://www.hockey.no/forbundet/reglement-lisens-overganger/