Norsk Ishockey / Organisasjon / Anlegg / Plug & Skate - kunstfrosne isløkker
Plug & Skate - kunstfrosne isløkker

Plug & Skate - kunstfrosne isløkker

NIHF har fått utviklet konsept med kunstfrosne isløkker ("Plug&skate"), hvor 10 mill kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB skal brukes til delfinansiering av nye anlegg.

Det er gitt 10 mill kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB til mindre kunstfrosne isbaner. Tildelingen er gitt til ishockeyforbundet, bandyforbundet og skøyteforbundet sammen, og skal være økonomisk hjelp til de som vil bygge mindre kunstfrosne isbaner til glede for både store og små.

NIHF har sammen med Norconsult utviklet et konsept for kunstfrosne isløkker som vi har kalt "Plug&skate". Nedenfor er link til beskrivelse av konseptet som vi håper mange kan ha nytte av.

Den rause gaven som er tildelt vil bli brukt som delfinansiering av løkkene, med tilskudd på inn til 1 mill kroner til hver bane. Søknadene vil bli behandlet fortløpende. I tillegg til dette kan det søkes om 1 mill kroner i tilskudd fra Spillemidlene/Nærmiljøanleggsmidler via kommunen. Kulturdepartementet har godkjent denne satsen for Plug&Skate-anleggene.

Hvordan søke? Her finner du informasjon om hvordan søke.

Konseptinformasjon kan lastes ned her.

For mer informasjon: kontakt NIHF ved Ottar Eide, 98 22 00 06, oe@hockey.no