Tinget 2024 avholdes på Quality Airport Hotel, Gardermoen, 8.-9. juni 2024.

Tinget er nå åpnet for påmeldinger. Fristen er 10. mai.

 

Tidligere Ting

 

Forbundstinget 2022

Forbundstinget 2020