Norsk Ishockey / Organisasjon / Forbundstinget 2020 / Innkalling og påmelding
Foto: Anett Gunnerud
Foto: Anett Gunnerud

Innkalling og påmelding

Med den fortsatt svært usikre situasjonen hele landet er i pga koronaviruset, vurderte styret om Tinget som var planlagt i Stavanger 9.-11. oktober skulle gjennomføres som et fysisk møte. Med klar anbefaling fra organisasjonen (71% ønsket digitalt Ting) vedtok styret i NIHF 26. august at Tinget 2020 arrangeres digitalt lørdag 10. oktober

 

Påmelding til Tinget skjer ved å gjennomføre påmeldingen i linken under. Det er kun personer med tale-, forslags- og stemmerett som behøver å melde seg på (se regler for tale-, forslags- og stemmerett under Representasjon)
Observatører vil kunne følge tinget via streaming.

Påmeldingen er også sendt per e-post til klubber, regioner og utvalgsledere (15.09.2020).

Påmeldingfrist 2. oktober

Påmelding

 

Dersom påmeldt representant ikke er valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting kreves fullmakt. Det sendes per e-post til hockey@hockey.no innen 2. oktober

 

Fullmaktsskjema

 

Les hele innkallingen