Praktisk info

Forbundstinget 2020 avholdes digitalt 10. oktober 2020. 

Det vil bli benyttet 2 digitale verktøy for å kunne gjennomføre forbundstinget. Microsoft Teams for selve møtet og GoPlenum for avstemning, taleliste og forslag. Delegater med stemme-, tale- og/eller forslagsrett må ha tilgang på begge, mens observatører kun trenger forholde seg til Teams der de kan følge Tinget live.

Det vil bli gjennomført opplæring i GoPlenum for delegater torsdag 8. oktober kl. 20:00 - 21:30.
Nødvendig informasjon vil bli sendt til delegatene per e-post.