Dommerutvalget

Preston Jaye Smith

Leder

+47 918 38 174

prestonjsmith@msn.com

 

Janne Vestheim Krogh

Medlem

+47 984 21 802

janne_krogh@yahoo.no

 

Atle Norum Larsen

Medlem

+47 990 92 866

an@hockey.no