Norsk Ishockey / Isbjørnmodellen / Ishockeyforeldre

Ishockeyforeldre

Velkommen til ishockeyfamilien!

Med barn i ishockeyen blir du som forelder en naturlig og viktig del av et unikt og fantastisk miljø. Gjennom ishockeyen vil du få muligheten til å knytte livslange vennskap, bidra til idrettsgelede og ikke minst oppleve spenning. Vi er sikre på at din reise gjennom ishockeyen vil gi deg minner for livet!

Ishockey er et lagspill, og som forelder er du en viktig medspiller. For å sikre verdens beste hverdag for ditt barn og de andre spillerne på laget er det avgjørende med en involvert og investert foreldregruppe. Du trenger ikke å ha tidligere kjennskap til ishockey eller annen idrett for å bidra, det er mange ulike roller i laget og uansett hvilken rolle du velger å ta er din deltakelse og ditt engasjement essensielt.

Støtteapparatet består av ulike funskjoner og de er tettest på kamp- og treningshverdagen. Nedenfor er noen av de vanligste rollene i et støtteaparat;

Materialforvalteren påser at utstyret er i orden så spillerne og trenerne har de beste forutsetningene for å gjennomføre trening og kamp. Skøytene er slipt, flaskene er fyllt og draktene er klare til bruk. En "matriss" er løsningsorientert, blid og har alltid smilet på lur.

Laglederen har kontroll på logistikken. Vedkommende kommuniserer med foreldre- og trenergruppa og er bindeleddet mellom klubb, trener og foreldre. Laglederen er strukturert, positiv og bidrar med sine administrative egenskaper.

Trenerteamet har kontroll på treningsinnholdet, spillegruppa og ishockeyen. Enten du er hovedtrener, assistenttrener eller ekstra hjelpetrener er du en viktig brikke som bidrar med det du kan. Trenerteamet brenner for drive ishockey på spillernes premisser, er genuint opptatt av menneskelige relasjoner og ønsker å skape verdens beste hverdag for spillerne sine både på og utenfor isen. 

For å gjennomføre en ishockeykamp kreves det mange bidragsytere. Noen må stå i kiosken, andre må være i sekreteriatet, og enkelte må fylle andre roller som kamp- eller fair-play vert. Alle disse rollene gjør til sammen at kampen kan spilles og uten ditt bidrag er det ikke sikkert kampen lar seg gjennomføre. Du er viktig!

Tilskuernes tilstedeværelse og engasjement er på mange måter det som setter stemningen for kampen. Tilskuere som er positive, engasjerte og i godt humør legger premissene for en fin og sunn ishockeykamp. En tilskuer som heier og skaper god energi på tribunen er en god tilskuer.

Husk at kampen skal være det morsomme høydepunktet for spillerne og dommerne, det er dette de trener for hver uke. Sørg for at alle involverte drar fra kampen med mestringsfølelse og motivasjon til å dra på trening igjen dagen etter.